Пет постулати на одржливата гастрономија

Фото: Unsplash
272

Покрај тоа што го промовира изборот на храна која е локална и произведена на одржлив начин, одржливата гастрономија промовира и намалување на отпадот од храна, со цел да се намали бесмислената потрошувачка на природни ресурси.

Одржливата гастрономија се однесува на начин на готвење кој зема предвид од каде доаѓаат состојките, како се произведуваат и како се транспортираат до нас, со цел да ја зачуваме Земјата и самите себе. Одржливата гастрономија има за цел да поттикне активности поврзани со готвењето и набавката на храна, кои не ги трошат непотребно природните ресурси и со кои се зачувува Земјата, како и кулинарските традиции.

Екстремно голема количина на храна се троши и се произведува на начин што непотребно ги троши природните ресурси – луксуз што не можеме да си го дозволиме со рапидно растечката популација на Земјата.

Еве кои принципи ги промовира одржливата гастрономија и како можете да го поддржите ова движење.

Одржливата гастрономија се темели на тоа да водиме сметка за ресурсите кои се вложени во одгледувањето храна, како и на поддршката на локалните производители и одржувањето на кулинарските традиции.

Одржливо производство и дистрибуција на храната

Производството и дистрибуцијата на храна имаат најголем еколошки отпечаток, што главно се должи на емисијата на стакленички гасови. Поради оваа причина, важно е да се поканат производителите на одговорно и одржливо производство на храна, но и како потрошувачи треба да избереме храна која е одржливо произведена (на пр. со купување храна произведена од локални производители за која е потребен пократок транспорт).

Изборот на храна која е поодржливо произведена исто така вклучува и избор на храна за која се потребни помалку природни ресурси за да се произведе. На пример, производството на храна од растително потекло создава помалку стакленички гасови и бара помалку ресурси од повеќето (индустриски произведени) намирници од животинско потекло.

Купување локална храна

Една од целите на одржливата гастрономија е да го поттикне купувањето на локална храна од мали, домашни производители. Ова поддржува поодржливо производство на храна, но и ја зајакнува заедницата затоа што ги поддржувате локалните производители и економијата. Дополнително, купувањето храна што се произведува локално ги зачувува ресурсите и го намалува производството на стакленички гасови бидејќи таа храна за пократко време патува до нашите чинии.

Купувањето храна од локални производители го поддржува и зачувувањето на старите семиња и сорти на овошје и зеленчук. Покрај тоа, купувањето сезонска храна поддржува и одржливо производство на храна.

Одржување на кулинарската традиција

Една од целите на одржливата гастрономија е одржување на кулинарските традиции и старите рецепти кои се културно препознатливи. Меѓудругото, старинските рецепти често се поедноставни и засновани на поедноставни и поодржливи методи на подготовка. Локалните состојки често се користат за традиционални јадења, што дополнително ја поддржува одржливоста.

Поодржлива подготовка на храна

Покрај одржувањето на кулинарската традиција, одржливата гастрономија, исто така, промовира употреба на поодржливи извори на енергија при подготовка на храна (на пример, употреба на индукција наместо плин или електрична енергија).

Исто така, важно е ефикасно да се користи енергијата при готвење. Тоа можете да го постигнете на следниот начин:

покријте го тенџерето додека готвите
кога ќе ја вклучите рерната, истовремено печете неколку различни работи
изберете тенџере со соодветна големина за плочата.

Намалување на отпадот од храна

Покрај тоа што го промовира изборот на храна која е локална и произведена на одржлив начин, одржливата гастрономија промовира и намалување на отпадот од храна, со цел да се намали бесмислената потрошувачка на природни ресурси. Имено, кога ја фрлате храната, не ја фрлате само таа храна или производ, туку со неа ги „фрлате“ парите, работата, енергијата и природните ресурси (како вода и семиња) кои биле вложени во производството на таа храна.

Поради оваа причина, исклучително е важно да се намали количината на фрлена храна. Тоа може да се постигне на неколку начини, меѓу другото, со планирање на неделното мени и купување на состојките потребни за него. Намалувањето на отпадот од храна може да се постигне и со пренаменување на остатоците (на пр. пренамена на вишокот ориз во ново јадење за следниот ден, на пр. аранчини) и со искористување на целата намирница.

Како да се поддржи одржлива гастрономија?

Одржливата гастрономија се однесува на промени кои можат да ги спроведат сите членови на синџирот на исхрана – од производители на храна, ресторани и готвачи, до нас, потрошувачите и „домашните“ готвачи. Во суштина, ова се активности поврзани со готвењето и храната со кои се чуваат природните ресурси.

Некои од начините на кои можете да поддржите одржлива гастрономија и да придонесете за зачувување на Земјата се:

купувајте локална храна од локални производители
купувајте сезонска храна
засадете билки, зеленчук и/или овошје на балконот или во градината
купувајте повеќе храна од растителна основа отколку храна од животинско потекло
намалување на отпадот од храна.